צרו קשר

  ּ

  מכונת אמת

  מכונת אמת – מהו תפקידה?

  מכונת אמת הוא הכינוי השגור בפי רבים, כאשר הם מדברים על בדיקת פוליגרף. במידה רבה, הכינוי שניתן למכשיר המשונה המייצר גרפים בזמן שהנבדק עונה על שאלות, אכן מרמז על המציאות. אנשי המקצוע של סקיי מכון לפוליגרף בע"מ מתמחים בביצוע בדיקות שהמטרה שלהן לוודא את מידת האמת או העדר האמת, בתשובות אשר הנבדק מספק לשאלות שהוא נשאל מעת לעת במהלך הבדיקה. בשורות הבאות נעמוד על הדרך שבה מתבצעת הבדיקה באמצעות מכונת אמת. נבחן מה משמעות ההכנות לפני הבדיקה ואיך מתבצעת הבחינה של התוצאות לאחריה.

   

  מכונת אמת – איך מתבצעת בדיקה במכונת אמת

  מכונת אמת היא מכונה שאליה מחובר הנבדק, שהבוחנים שלו מעוניינים לדעת אם הוא דובר אמת ואם לא, בהתייחס לסוגיות שונות. הבדיקה מתבצעת באמצעות שאלות שהוכנו מראש, שהמטרה שלהם לוודא ככל שניתן שהתשובות של הנבדק נכונות ותואמות למציאות הקיימת. בתחילת הבדיקה נבחנת הסטייה בגרפים הן בעת שהנבדק אומר אמת והן בזמן שהוא משקר בצורה מודעת. בהמשך, הנבדק נשאל שאלות שנועדו להרגיע אותו ולהחזיר אותו למצב של שקט וביטחון עצמי, בשלב השלישי נשאל הנבדק שאלות הנוגעות לנושא עצמו. הבודקים דואגים לשאול את השאלה החשובה או השאלות החשובות במספר וריאציות, תוך שהשאלות נשאלות במרווחים האחת מהאחרת, ולהשוות בין התשובות של הנבדק בכל המקרים. בנוסף, נבחנות התגובות הפיזיולוגיות של הנבדק במספר מישורים – שינויים בלחץ הדם, שינויים בדופק וכן שינויים במוליכות החשמלית של כף היד של הנבדק.

   

  בחינת תוצאות הבדיקה במכונת אמת

  כאמור, כל אחת מהתשובות של הנבדק נבחנת על פי מספר אמות מידה. אם מתברר שעל פי כל הפרמטרים, מידת הנכונות או אי הנכונות של התשובה היא זהה, יכול הבוחן לקבוע את מידת האמינות של התשובה. התוצאה הסופית מציירת את התמונה הכוללת באשר לנבדק. הבדיקה עצמה לא חייבת להיות ארוכה. עם זאת, ההכנות לבדיקה מצד אחד והבחינה של התוצאות שלה מצד שני, עשויות לארוך זמן מה. מכונת אמת עשויה, אם משתמשים בה נכון, לתת תמונה ברורה של הנבדק ושל מידת האמינות שלו.

   

  מכונת אמת

  שאלות תשובות

  מהו תפקידה של מכונת אמת?

  תפקידה של מכונת אמת הוא לספק תשובות לשאלות, לחשדות ולספקות שאנו חשים, ולמעשה לשקף את התמונה הכוללת ואולי אף לגלות מידע הנסתר מאיתנו. התפקיד של מכונת האמת הוא להציף שקרים ורמאויות של אנשים על פני השטח ולחשוף את האמת לאמיתה.

  מתי נרצה לערוך בדיקה במכונת אמת?

  ניתן לערוך בדיקות במכונת אמת במצבים שונים וביניהם: תיקים בבתי משפט, העסקת עובדים, וידוא מהימנות ואי זיוף של מסמכים, מקרי אלימות וכו'.

  לפי מה קובעים האם הנבדק דובר אמת או לא?

  מספר פרמטרים המשפיעים על תוצאות הבדיקה הם: שינויים בלחץ דם, קצב הנשימה ויהחס בין השאיפה לנשיפה, פעילות דופק הלב, ושינויים בהפרשת בלוטות הזיעה של הנבדק.

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ