צרו קשר

  ּ

  איגוד בודקי הפוליגרף​

  מכון הפוליגרף S.K.Y ומנהלו – בודק פוליגרף עו"ד מנחם מעיין , הינם חברים באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

  הינם חברים באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

  האיגוד הינו הגוף היציג של בודקי הפוליגרף והוא שם לו למטרה לקדם את מקצוע הפוליגרף, להנהיג כללי אתיקה לביצוע הבדיקות, להגדיר אמות מידה מקצועיות ולוודא את קיומן וביצוען.

  חברי האיגוד קיבלו על עצמם את כללי האתיקה של האיגוד, שבין היתר, נאמר בהם:

  • אחריותו המקצועית הראשונית של החבר היא לגילוי האמת והוא יפעל להשגתה תוך הקפדה על רמה גבוהה של התנהגות מקצועית, מוסרית ואתית.
  • חבר ישמור על כבוד המקצוע של בדיקת פוליגרף וימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע.
  • בביצוע עבודתו יפעל חבר בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי.
  • חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף כאשר יש לו, או כאשר צריך להיות לו, יסוד סביר להאמין כי על הנבדק הופעל איום או אונס להיבדק.
  • לפני הבדיקה חייב כל חבר לקבל בכתב את הסכמתו של הנבדק להיבדק.
  • חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף, אלא במכשיר פוליגרף שכויל על פי הוראות היצרן.
  • חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אם יש לו יסוד להאמין שהנבדק אינו כשיר מבחינה גופנית או נפשית לעשות את הבדיקה.
  • במתן שרות מקצועי, יקפיד החבר על נכונות המידע וימסור בכנות בחוות דעתו את כל הידיעות הנוגעות לעניין.
  • חבר ימסור חוות דעת רשמית באשר לאמיתות תשובות הנבדק לשאלות שבדיון אך ורק על סמך בדיקת פוליגרף שביצע באופן אישי.
  • בכל מסמך של חוות דעת על בדיקת פוליגרף יש לציין במפורש את שם הבודק שערך אותה.
  • לא ייתן חבר שרות מקצועי בעניין אשר הוא מעוניין בו באופן אישי, הן במישרין והן בעקיפין.
  • חבר שביצע בדיקה לפי בקשת לקוח לא יבצע ביודעין בדיקה עבור אחר באותו עניין במידה שלקוחו והאחר הנם בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין, אלא אם נתנה הסכמת הצדדים לדבר.
  • לא ישתמש חבר במידע חסוי שהגיע אליו תוך מתן שרות מקצועי אלא למען אותם בני אדם שלמענם הוא נותן את שירותו המקצועי.
  • חבר ייתן שרות מקצועי רק תמורת שכר ושכרו יינתן רק בכסף ולא בשווה כסף או בכל דבר אחר.
  • לא יקבע חבר את שכרו לפי תוצאותיו של העניין שלגביו ניתן השרות.

  אלה הם רק חלק מכללי האתיקה, אולם הם ממחישים היטב את המחויבויות הרבות שנטלו על עצמם בודקי הפוליגרף חברי האיגוד. על כן מומלץ ביותר לוודא כי הבודק שאצלו אתם עומדים להזמין בדיקה או להיבדק בעצמכם, הינו חבר באיגוד.

  את כללי האתיקה המלאים ורשימת חברי האיגוד ניתן למצוא באתר של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ